سرزمین مادری...

اللهم الرزقنی کربلا...

سرزمین مادری...

اللهم الرزقنی کربلا...

سرزمین مادری...

روزی راه من و تو از کربلا می گذرد.
اللهم الرزقنی الزیارة الحسین فی الدنیا و الآخرة.

پیام های کوتاه
آخرین مطالب

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

بدبخت

دوشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۰۲:۰۸ ب.ظ
انسان ها بیشتر از آن که نشان میدهند بدبخت هستند اما طوری نشان میدهند که خوشبخت هستند.

عید العزا

دوشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۲، ۰۹:۲۶ ب.ظ

بر مشامم میرسدهر لحظه بوی عزای فاطمه

می شوم آماده ی گریه برای فاطمه

هاتفی از آسمان ها میدهد امشب ندا

فاطمیه آمده، ماه عزای فاطمه

فاطمیه آمده ای فاطمیون غیور

خانه ی دل را کنید امشب سرای فاطمه

در عزایش بر تن دارم لباس نوکری

این لباس مشکیم باشد عطای فاطمه

من کجا وگریه در بزم عزای او کجا؟

اشک چشمانم بود لطف خدای فاطمه

بر جراحات عمیق فاطمه مرهم نهد

هر کسی گرید میان روضه های فاطمه

میرسد آوای یا مهدی هنوز از پشت در

ذکر تعجیل فرج باشد دعای فاطمه

کی میای تا بگیری انتقام مادرت؟

مهدی زهرا بیا ای دلربای مادرت...

حاکم اسلامی

دوشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۲، ۰۹:۰۹ ب.ظ

وقتی که امیرالمومنین علی(ع) مالک اشتر را به فرمانداری مصر منصوب کرد. نامه ای به وی نوشت و در آن سیمایی از یک حاکم اسلامی را ترسیم کرد و مسئولیت های او را بیان فرمود. این نامه به"عهدنامه مالک اشتر" مشهور است. قسمت هایی از این نامه را در اینجا می خوانید.امام، در هر فرمانی که به مالک می دهد، علت آن را هم بیان می کند.

1-دل خویش را نسبت به مردم تحت حکومت مهربان قرار بده و با همه دوست و مهربان باش، چرا که مردم دو دسته اند، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تواند.

2-اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبرّیا خود بزرگ بینی شدی به بزرگی حکومت خداوند که برتر از توست، بنگر. این کار تو را از آن سرکشی نجات می دهد، تندروی تو را فرو می نشاند و عقلت را به جایگاه اصلی بازمی گرداند.

3-دوست داشتنی ترین چیز ها نزد تو، آن چیزی باشد که در حق میانه ترین، در عدل شامل ترین و در جلب خشنودی مردم فراگیرترین است، زیرا خشم عمومی مردم، خشنودی خواص و نزدیکان را از بین می برد و رضایت عمومی، خشم خواص را بی اثر می کند.